2013-10-16 10:40 #0 av: [Mustangcab]


"Norskt naturprogram från 2011. Under senare år har lappugglan börjat häcka i Norge och det norska fågellivet har på så vis berikats med en ny art. Den troliga orsaken till att den storväxta ugglan har slagit sig ner i Hedmark i Norge är ett par år med rik tillgång på möss och andra smågnagare, det vill säga lappugglans huvudsakliga föda." Källa tv.nu

Ikäll  i SVT 2 kl 19.30