Övrigt om TV

TV-licensen

2013-02-05 22:03 #0 av: monstermash

Vad anser du om att de som inte har TV ändå måste betala TV-lincens för att dem kan kolla på TV via datorn? Rätt eller fel? Diskutera gärna!


Anmäl
2013-02-05 22:08 #1 av: Greigh

Tycker det är helt rätt, så länge man slipper betala extra-kostnader på hemsidorna!

Anmäl
2013-02-05 22:09 #2 av: [Moa-]

Lika korrekt som att de som har en TV/TV-mottagare måste betala, oavsett om de nyttjar SVT eller ej.

Sedan om det är rätt eller fel kan ju diskuteras.

Anmäl
2013-02-05 23:04 #3 av: Inkanyezi

Det är helt och hållet fel. Vi som har valt bort att ha teve ska inte betala.

Anmäl
2013-02-05 23:06 #4 av: monstermash

#1 - Hur kan det vara rätt att folk som inte vill ha en tv ska tvingas betala tvlicens?

#2 - Tja, syftet med tråden var ju att diskutera om det är rätt eller fel så diskutera gärna det om du vill... Varför ska de betala tv-licens när de inte ser på tv för?

#3 - Håller helt med dig på den fronten.


Anmäl
2013-02-05 23:52 #5 av: Kalli

Det känns faktiskt helt bakvänt att behöva betala för att ha möjlighet att besöka en hemsida och se på deras program. Det är ju absolut inte så att det finns miljoner andra saker man kan göra på en dator.

Anmäl
2013-02-05 23:54 #6 av: joheck

Visste inte att det va såFörvånad Trodde det endast va de med tv som behövde betala.

Anmäl
2013-02-06 00:44 #7 av: Leffe

Är det inte så att den gamla radiolincensen numera ingår i TV-lincensen?

Anmäl
2013-02-06 00:50 #8 av: monstermash

#6 - Nix, alla måste betala, helt galet.

#7 - Jag vet faktiskt inte


Anmäl
2013-02-06 00:59 #9 av: Leffe

Jo den ingår

"Den 1 januari 2010 bytte avgiften namn till radio- och tv-avgift för att tydliggöra att pengarna går både till Sveriges Radio, SVT och UR."

De flesta har väl en radio av något slag även om man inte har en TV och avgiften gäller

Anmäl
2013-02-06 07:15 #10 av: [Moa-]

LeffeD; de har faktiskt ändrat det där, varför kan jag inte förklara, men radio får du ha, däremot inte tv, tv-mottagare eller dator med möjlighet att se på TV online.

Långa citat:

"Vem ska betala radio- och tv-avgift?

Alla hushåll och företag som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift.

  • Har du flera tv-mottagare? Du betalar bara en avgift.
  • Är ni flera i hushållet? Det är bara en av er som ska betala.
  • Du kanske hyr eller lånar din tv-mottagare? Du ska ändå betala.
  • Du kanske inte tittar på tv? Du ska ändå betala.
  • Betalar du för kabel-tv eller satellit-tv? Du ska också betala till Radiotjänst.
  • Hyr du din bostad av någon annan som äger tv-mottagaren? Det är du som ska betala radio- och tv-avgiften.
  • Är du utländsk medborgare och enbart har fritidshus i Sverige? Har du tv-mottagare i fritidshuset ska du betala radio- och tv-avgift till Radiotjänst.

Till ett hushåll räknas de personer som bor på samma adress och ingår i familjegemenskapen. Till hushållet räknas också till exempel fritidshus, husvagn eller tillfällig bostad på annan ort."

"Vad är en tv-mottagare?

Som tv-mottagare räknas all utrustning som är avsedd för att ta emot tv-sändningar, oavsett mottagningssätt.

Exempel på tv-mottagare:

Anmäl
2013-02-06 09:00 #11 av: Krikke

Alternativt så vågar man vägra den helt och hållet, ett statligt företag som ringer från dolt nummer och är inprogrammerade till att vara otrevliga ska inte ha mina pengar.

/ Krikke

Medarbetare på Hockey iFokusFotboll iFokus

| Frölunda HC | IFK Göteborg |

Anmäl
2013-02-06 09:11 #12 av: [Moa-]

Bahnhof erbjuder (främst studenter) en ny tjänst, spärrande av SVT-play, vilket deras jurist argumenterar för bör befria från betalningsansvar, då abonnenten de facto ej har tillgång till tjänsterna. Tilläggas skall dock att detta ännu ej testats i domstol.

Anmäl
2013-02-06 12:04 #13 av: [wikby]

#12  Bahnhof vill nog i första hand skapa uppmärksamhet för sin egen verksamhet. Tidigare VPN-tunnel för att maskera IP-Adress och nu detta med frivillig blockering av SVT-Play. Glad

Anmäl
2013-02-06 12:11 #14 av: Inkanyezi

Radiotjänst har gått ut med att man ska betala i alla fall, eftersom man har utrustningen som kan ta emot sändningen, dvs att det är deras utsändning, inte min mottagning som är avgörande för avgiftsplikten. Det är däremot inte rättsligt prövat, och jag misstänker att Radiotjänst inte kommer att kunna ta ut avgift av dem som har utrustning men inte har möjlighet att ta emot utsändningen. Radiotjänsts försvar i sammanhanget är att det är oväsentligt om det är deras utsändningar, utan att det handlar om utrustningen.

Bland spetsfundigheterna är att det ska handla om "rundradiosändning", sådan utsändning som är schemalagd, vilket gör att videovisning av exempelvis Aftonbladet, Expressen och andra tidningar, liksom YouTube inte är såddan utsändning som räknas som television. Om så vore, så skulle ju mitt eget upplagda material betraktas som television, vilket jag ser som en orimlighet.

Jag tror alldeles uppriktigt att Radiotjänst kommer att få bakslag på den här utökningen av avgiften. Jag ser den som en slags medievåldtäkt, att man söker tvinga mig att betala, fast jag inte tar del av deras tjänster, och att man har lagt till en funktion, utsändning, inte för att det är television, utan som ett sätt att pressa ut pengar. Det är omoraliskt och helt fel, ett brott mot min integritet, ett inträngande i mitt hem av sådant jag inte vill ha. Jag kommer inte att betala, och jag kan tänka mig att försvara min rätt att bestämma över mitt eget hem med alla medel. Jag är helt enkelt djupt kränkt av Radiotjänsts tilltag, och de ska känna av att man inte gör så här. De har överträtt en gräns, gjort något som är helt oacceptabelt. Det kommer att kosta dem mer än det smakar.

Anmäl
2013-02-06 14:13 #15 av: pryzze

Hur skall det se ut i samhället?

De som inte har barn behöver inte betala skatt till skola och dagis,

De som är inte är sjuka behöver inte betala till sjukvården.

De som inte har har bil behöver inte vara med och betala för vägar.

o.s.v.

 

TV-licensen kan skrotas. Ta det på skatten i stället.

 

//Pryzze

Anmäl
2013-02-06 14:55 #16 av: Inkanyezi

#15 Om det gick på skatten vore ju läget ett helt annat, men nu är det en avgift som har fastställts för att den som tar del av utbudet ska betala produktionen. Den är i vissa avseenden formellt en skatt, och Radiotjänst AB är en myndighet, som kan förfara lite som tjänstemännen har lust. Men det här påfundet att räkna in datorn med Internetuppkoppling är en ny pålaga, som inte är jämförbar med daghem, sjukhus och liknande. Den som använder daghem betalar faktiskt en avgift för nyttjandet, även om den inte är hela kostnaden. Jag har ingenting emot att betala skatt för skola och sjukvård, vägar eller daghem, och inte heller att skattemedel används för att bekosta andra samhällstjänster.

Men jag sätter mig emot att man genom en administrativ åtgärd i ett aktiebolag lett av tjänstemän, och utan att det har beslutats demokratiskt, med ett pennstreck gör min utrustning, som de facto inte kan ta emot deras utbud till avgiftspliktig mottagare. Jag tycker att det är en rättsvidrig hantering, då jag faktiskt har valt bort just det som de tar betalt för, den avgift som har fastställts på demokratiskt sätt.

Anmäl
2013-02-06 15:16 #17 av: [wikby]

Vårt grannland Finland har fr.o.m. år 2013 infört rundradioskatt som ersätter den gamla televisionsavgiften. Även om Sverige just nu säger nej till en liknande lösning som i Finland, tror jag ändå på att det blir en teveskatt även här hos oss någon gång i framtiden.

http://www.tv-maksu.fi/sv/index/tietoa.html

 

Anmäl
2013-12-05 15:00 #18 av: Inkanyezi

Och en liten uppdatering kan ju vara på sin plats.
Förvaltningsrätten i Luleå har dömt till Radiotjänsts fördel i ett stort antal fall, men i ett fall har de dömt emot Radiotjänst. Det gällde en dator som faktiskt inte kan ta emot programmen från SVT och UR. Radiotjänst har begärt uppskov med att överklaga, då de säger sig "inte ha tid". Att min uppfattning är att prövningsrätt borde nekas Radiotjänst är väl ganska självklart. Vem skulle få uppskov av det skälet annars? Och de sitter med en stab av jurister anställda för att kunna förklara sina juridiska finter. Att de skulle behöva mer än två veckor för att formulera ett överklagande är orimligt och tyder på att de inte har rent mjöl i påsen.

Ett par ärenden har nått Kammarrätten, och Kammarrätten har i minst ett fall dömt enligt Förvaltningsrättens bedömning att datorn är en tv-mottagare. En person har överklagat detta till Högsta Förvaltningsrätten, där ärendet nu väntar på att behandlas. Det har ärendenummer 7368-13 hos Högsta Förvaltningsrätten, för den som vill ta del av det. Jag har begärt kopior på de offentliga handlingarna i målet, men jag har inte fått dem än. Jag gissar att de kommer med posten i morgon. Handlingarna jag har begärt ut är alla offentliga handlingar utom domstolens begaranden om yttrande. Det ska bli intressant läsning, men jag kommer inte att behöva så lång tid som Radiotjänsts jurister för att komma med argument om varför datorn inte kan vara en tv-mottagare.

För så är det. Lagen förutsätter ett flertal saker för att man ska kunna betrakta datorn som en tv-mottagare. När SVT och UR lägger upp sina program på nätet, så förvandlas inte våra datorer genomm ett trollslag till tv-mottagare, utan det är tvärtom så att när programmen läggs ut på Internet, så är det inte fråga om tv-sändning. Det går alltså inte att ta emot utsändning av tv-program via Internet, eftersom inget kan sändas där utan att man begär att få det. Allt som sänds går till en känd mottagare, som har begärt materialet. Detta gör att lagen om tv-avgift inte är tillämplig.

Radiotjänsts argument för att bortse från begreppet "utsändning" i lagen om tv-avgift är att "tv-sändning" är definierat i lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Det framgår dock tydligt av denna lag (2010:696) att det som levereras över Internet inte är tv-sändning. Det är två paragrafer som berör detta, Radio- och tv-lagen (2010:696), kapitel 3, 1§ stycke 15, som anger vad "riktad till allmänheten" innebär, och Radio- och tv-lagen (2010:696), kapitel 3, 1§ stycke 18b, som anger att för att vara tv-sändning måste den vara "riktad till allmänheten. Enligt femtonde stycket ska sändningen gå ut samtidigt till alla och vara tillgänglig utan särskild begäran.

Någon leverans av dataström sker inte ens vid särskild begäran om datorn inte har ett tredjepartsprogram installerat. Alltså finns ingen utsändning, vilket fäller Lag (1989:41)  2 § som stadgar att: "En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Lag (2006:798)."

Kammarrätten har också farit vilse i paragrafdjungeln, vilket har givit anledning för den förorättade att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen. Jag hoppas att de kommer att fatta rätt beslut, annars går det vidare till Europadomstolen. I grunden handlar det här om mänskliga rättigheter. Vi ska ha möjlighet att använda Internet utan att betala en avgift till ett helt annat ändamål som vi inte nyttjar. En förvaltning ska inte med ett penndrag kunna ta ifrån oss den rätten. Det är vår Riksdag som stiftar lagar, den som vi demokratiskt väljer. Radiotjänst är en odemokratisk inrättning, ett akriebolag, ägt av SVT och UR. När de påför avgift för dator begår de bedrägeri och stjäl våra pengar. Så kan vi inte ha det.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.